Istanbul 2024

Istanbul 2024 - napovednik

ISTANBUL DE LUXE

Vabimo vas, da se nam pridružite na privlačnem potovanju v priljubljeno svetovno metropolo Istanbul  tudi v letu 2024. Za vas smo pripravili 5 dnevni aranžma Istanbul De luxe  z direktnim povratnim letom iz Ljubljane v Istanbul. Prednost naše ponudbe je celovita in pregledna ponudba, ki vključuje dva kosa prtljage, vse vstopnine po programu, tri kosila, panoramsko vožnjo z zasebnim najemom ladje po Bosporju, vse vozovnice, transferje… 

Termini potovanj Istanbul De luxe za sezono 2024 so objavljeni na naši spletni strani. 

Ob terminih objavljamo tudi cene aranžmajev za celotno sezono 2024, saj vam želimo posredovati celovito in preverjeno ponudbo. 

Ker na končne cene aranžmajev bistveno vplivajo tudi različne cene letalskega prevoza so cene aranžmaja določene glede na ceno letalskega prevoza na izbranem terminu. Pri objavljenih cenah moramo opozoriti, da nimamo drugačnih cen v primeru manjših skupin (npr. 20 udeležencev), torej nimamo dodatka za manjšo skupino.

Spremembe ogledov

Pri ponudbi bomo upoštevali spremenjen sistem ogledov palače Topkapi, ki po novem vključuje tudi ogled Harema. To pomeni, da je uvedena enotna vstopnina za obe znamenitosti. Ogled palače Topkapi in Harema, sta uvrščeni v osnovno ponudbo, saj nam bosta približali zanimivo zgodovino Turčije in Istanbula.

Pri pripravi programa za sezono 2024 smo upoštevali tudi spremembo pri možnostih ogleda Hagije Sofije in obveznosti, ki pomembno vplivajo na način in kakovost ogleda Hagije Sofije. Od 15.1.2024 je vstop v mošejo ločen na osrednji del mošeje Hagije Sofije možen le za državljane Turčije in zgornji del v galeriji, ki je namenjen turistom. V času molitve je možen vstop za ostale muslimanske vernike z namenom molitve. Za ostale obiskovalce vstop v osrednji del ni možen. Ogled Hagije Sofije je tako okrnjen, saj je možen ogled galerije v drugem nadstropju, dodatno omejitev predstavlja še omejitev vodenja vodnikov, dopušča se le zvočno vodenje po sistemu vnaprej posnetega avdio vodnika, ki si ga obiskovalci naložijo na mobilni telefon. Z dne 15.1.2024 je bila za obiskovalce uvedena tudi vstopnina 25 EUR, pred tem je bil ogled Hagije Sofije brezplačen. V programu bomo zato vključili zunanji ogled Hagije Sofije z obširno razlago. Smo pa predvideli dovolj prostega časa ostale dni za samostojni ogled, pri čemer opozarjamo na zgoraj opisane omejitve. V osnovno ponudbo bo ponovni ogled Hagije Sofije uvrščen ob ponovni odpravi omejitev in neokrnjenem režimu ogleda. 

Novost v ponudbi

Kot novost v naši ponudbi potovanja v Istanbul je ogled azijskega dela (Kadikoy), ki je postal sestavni del programa. 

V ponudbi smo upoštevali tudi cene dvodnevnega najema posebnih slušalk za vodenje po palači Topkapi in Cisterni baziliki. 

Na ceno aranžmaja pomembno vplivajo vstopnine, ki bodo tudi v letu 2024, tako kot do zdaj, sestavni del naše ponudbe. Takšen pristop, ki ga imamo vse od pričetka poslovanja pomeni, da imajo popotniki pregledno ponudbo in že vnaprej znane in poravnane vse stroške na potovanju. Pri potovanju v Istanbul je to še posebej pomembno zaradi visokih vstopnin in drugih stroških na potovanju. Takšen pristop so naši popotniki postavili na visoko mesto prednosti naših ponudb. V primeru, da so udeleženci že bili v Istanbulu in ogledali kakšno od znamenitosti v programu se ponudba zmanjša za višino vstopnine.

Pri oblikovanju cen aranžmajev bo večina terminov, kljub manjšim odstopanjem stroških, imela enotno ceno. Odstopanja od enotne cene bodo v posameznih terminih, kjer je prišlo do večjih odstopanj od povprečja zaradi atraktivnega termina potovanja.

Barvitosti kultur

PODOBE ISTANBULA

01.

02.

03.

04.

Skrbno pripravljen program potovanja nam bo približal in omogočil brezskrbno doživetje Istanbula tudi po vaši meri. Da boste lahko doživeli potovanje po svoji meri in hkrati spoznali skrite destinacije metropole, kar vam bodo pomagali naši lokalni vodniki z dolgoletnimi izkušnjami vodenja. Z njihovo pomočjo dobi potovanje noto osebne izkušnje in avtentičnosti doživetja.

Istanbul je atraktivna destinacija za katero je veliko zanimanja, posamezniki ga obiščejo večkrat. Ker imamo na vseh razpisnih skupinah omejeno število mest vljudno prosimo za pravočasnost prijav. Ko se termin popolni do zakupljenih mest, se takoj umakne iz prodaje. Istanbul ima svoje zakonitosti glede nemotene izvedbe in velikosti skupin, to pomeni tudi obvladljivo število udeležencev na potovanju. 

Termini 2024

Termini za leto 2024 se bodo objavili do konca decembra 2023. Cene aranžmajev Istanbul de luxe 2024 bodo objavljene predvidoma januarja 2024, ko prejmemo cene vseh storitev za sezono 2024. 

Ideje za samostojne oglede lahko najdete tudi na turistične organizacije Turčije.

Celovitost ponudbe

Sproščenost doživetij

Tako kot vsi naši aranžmaji, je tudi potovanje v Istanbul celovita zgodba. Aranžma ne vsebuje skritih stroškov, doplačil in prijavnine. Takšne ponudbe naši popotniki uvrščajo na visoko mesto prednosti, ki jih nudi SLO Tours.

Objavite komentar

Nadaljuj