Prednosti SLO Tours

Celovite in pregledne

PREDNOSTI SLO TOURS

Spoštovani,

na naših potovanjih se pridružuje vedno več novih popotnikov, ki se na nas obračajo z vprašanji o vsebini ponudb, njihovi izvedbi in plačilnih pogojih. Zato smo pripravili nekaj pomembnih informacij o naših aranžmajih in prednostih, ki vam jih nudimo. V tem obvestilu odgovarjamo na najbolj pogosta zastavljena vprašanja, ki jih prejemamo ob rezervacijah. 

SLO Torus d.o.o. posluje kot organizator potovanj z licenco številka 2231 in agent pod številko 2232. Pripravljamo potovalne in druge aranžmaje za organizirane skupine (različne pravne osebe) in fizične osebe na posebej označenih razpisnih izletih in potovanjih.

Smo turistična agencija, ki posluje stabilno in z visoko bonitetno oceno. Podatki o našem poslovanju so dostopni na vseh javnih portalih, ki spremljajo poslovanje poslovnih subjektov.

Odnos do naših popotnikov temelji na transparentni ter kakovostni ponudbi aranžmajev in poštenih poslovnih praksah. Svoj odnos smo še dodatno utrdili v času epidemije, kjer smo našim poslovnim partnerjem in popotnikom povrnili vsa vplačila in nismo izdajali vrednotnic (dobropisov), kljub temu, da je to dopuščala zakonodaja.

ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

Ponudbe za organizirane skupine pripravimo v sodelovanju z naročnikom glede na izbrano destinacijo, ocenjeno število udeležencev in vsebino oziroma poudarek, ki ga željo naročniki. Končne ponudbe so oblikovan tako, da največji možni meri sledijo željam skupine. Srečali smo se z naročili, kjer je bila izvedba le teoretična, v praksi pa bi prinesla izjemno naporno potovalno izkušnjo. Takšne aranžmaje ne potrjujemo, saj morajo biti v okviru standardov, ki pomenijo zagotavljanje udobja udeležencev. 

ZA POSAMEZNIKE

Razpisni programi so pripravljen po vnaprej razpisanem programu z navedeno vsebino. Potek in vsebina sta opisana v objavljeni ponudbi in prejeti fakturi.

PRIJAVA NA POPOTOVANJA

Prijave so možne preko naše spletne strani po enostavnem prijavnem obrazcu ali po telefonu. Razširjenost in dostopnost interneta je v zadnjih letih spremenila potrošniške navade.

V praksi praktično ni več primerov, ko bi se zainteresirani pripeljali iz enega na drug del Slovenije, kar lahko opravijo v minuti preko spleta ali po telefonu. Zato smo naše poslovanje poteka po telefonu ali preko spletne prijave.

Kljub temu udeležencem ob prijavi do izvedbe nudimo vse potrebne informacije v pisni in grafični obliki programov – katalogov. 

Našim popotnikov smo vedno na voljo za dodatna vprašanja na e-naslovu booking@slo-tours.si ali na telefonu 031 244 111. 

TRANSPARENTNOST BREZ PLAČIL

Na naših popotovanjih ni doplačil ali skritih stroškov. Edini možni doplačili sta ob prijavi za primer enoposteljne sob ali zavarovanja rizika odpovedi potovanja (bolezen, poškodba, izguba zaposlitve, smrti v družini…). 

To pomeni, da so v osnovni ponudbi zajeti vsi stroški, ki sledijo programu (avtobus, letala, komplet prtljage, takse, pristojbine, vstopnine, degustacije, vodenje, namestitvene takse….). Ne poznamo prijavnin, doplačil za različno velikost skupine, dodatka za gorivo. Ob plačanem avansu je cena zajamčena. To pomeni, da so vse dodatne podražitve breme SLO Tours in se cena za udeležence ne spreminja. Dodana je tudi posebna klavzula za primere, ko se uvede nova vstopnina, ki je ob razpisu potovanja (še) ni bilo. V tem primeru šteje, da je ta vstopnina sestavni del ponudbe in se šteje, da je vključena v ceno. 

Zato je ob primerjavah pomembno upoštevati celovitost ponudb, saj so naši popotniki razbremenjeni dodatnih plačil na potovanju. 

Pri potovalnih aranžmajih so ponudniki namestitev in restavracije praviloma znane že vnaprej in jih posredujemo ob prijavi.

Za način plačila aranžmaja  preberite prispevek na tej povezavi.

SLO Tours

Objavite komentar

Nadaljuj