Splošni pogoji poslovanja

Splošni in posebni pogoji poslovanja so sestavni del turističnih aranžmajev SLO Tours

POIŠČITE ODGOVORE NA VAŠA VPRAŠANJAPogosta vprašanja in odgovori

Predstavljamo vam odgovore na pogosta vprašanja s splošnimi in posebnimi pogoji poslovanja agencije SLO Tours.

Iskanje ponudb

Pri iskanju ponudb vam je v pomoč naš iskalnik. Za vas lahko izdelamo tudi individualno ponudbo.

Vstopnine

Vse ponudbe SLO Tours že v osnovi vsebujejo vstopnine, takse in druge pristojbine, ki so predpisane na destinaciji.

Aranžmaji

Za naše uporabnike pripravljamo ponudbe aranžmajev po meri. Upoštevamo želje naročnika in specifičnosti skupin.

Pregledne ponudbe

Ponudbe SLO Tours vsebujejo že vnaprej znane ponudnike od namestitev, kulinarike in druge vsebine aranžmaja.

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja SLO Tours so namenjeni varovanju potrošnikov in ureditvi pravic in obveznosti med agencijo in uporabniki naših storitev.
Splošni in posebni pogoje ter navodila za turistične aranžmaje

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh Slo Tours aranžmajev in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta SLO Tours d.o.o. oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter na www.slo-tours.si.

Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za lastne turistične aranžmaje, ki jih organizira Slo Tours, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedena v programu.

Ne glede na določbe splošnih in posebnih pogojev lahko SLO Tours d.o.o. v primeru nepredvidenih in izjemnih okoliščin  izvaja določbe drugače, vendar le v kolikor to pomeni ugodnejšo obravnavo potnikov.

O organizatorju potovanja

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.slo-tours.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Slo Tours in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji (objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih).

Posebni pogoji za turistične aranžmaje

Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam na voljo v spodnjih rubrikah.

Prijave na popotovanja

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Slo Tours, v katerikoli poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Slo Tours in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.
Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Slo Tours poslovalnicah oziroma na spletni strani, Slo Tours za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 9 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 18,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje, oziroma 25,00 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja Slo Tours, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.

Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo oziroma ko Slo Tours prejme plačilo na transakcijski račun Slo Tours. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oziroma. toliko, kot je navedeno v programu potovanja.

Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Slo Tours, v primeru vračila plačila Slo Tours v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na naš klicni center.

Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

Cene

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Ta Slo Tours si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene potovanja Slo Tours potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan.

Znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.
Ta Slo Tours lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik iob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Slo Tours lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Slo Tours ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem.

Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

Darilni boni

V Slo Tours poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v Slo Tours poslovalnicah, za aranžmaje, kjer Slo Tours nastopa kot organizator počitnic ali potovanj.

Storitve vštete v ceno aranžmaja

Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.

Dodatne storitve

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Slo Tours v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Slo Tours lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Slo Tours ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Popotnikova odpoved ali sprememba popotovanja

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Slo Tours pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Slo Tours povrniti stroške prijavnine v višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

LESTVICA ODPOVEDI
 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja, Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi v primerih, ko Slo Tours ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
 • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:

SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)

 • do 90 dni pred odhodom so storno stroški 80 € na potnika
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
 • od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
 • 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse).

Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

 • če se pravočasno ne prijavi v pristanišču,
 • če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje,
 • če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni pogoji odpovedi. V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja. Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Slo Tours poleg stroškov odpovedi (po pogojih letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC). Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Slo Tours se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Slo Tours zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Slo Tours potniku administrativne stroške v višini 18,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Slo Tours zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.

Organizatorjeva odpoved ali sprememba potovanja

Slo Tours si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Slo Tours si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 5 (pet) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 70% zasedenosti le-teh.

Slo Tours si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Slo Tours pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Slo Tours lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Slo Tours, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Slo Tours. Slo Tours si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Slo Tours ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Slo Tours ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Slo Tours odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Slo Tours, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Slo Tours potnika nemudoma obvesti. Če Slo Tours oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. Slo Tours ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Slo Tours ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Slo Tours namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Slo Tours za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Slo Tours ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Slo Tours po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Slo Tours, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Slo Tours v tem primeru potniku ne vrača. Slo Tours ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Slo Tours pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Slo Tours ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Obvestila pred odhodom na potovanje

Za potovanja v organizaciji Slo Tours potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Prtljaga

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Slo Tours ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

Slo Tours ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Slo Tours ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Slo Tours si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Slo Tours je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke Slo Tours ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

Izguba dokumentov

V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Slo Tours oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Koristne informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Slo Tours bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlag iSlo Tours pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Slo Tours ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

Kategorizacije namestitev in hišni redi

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.

Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku Slo Tours, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Slo Tours ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Slo Tours ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Slo Tours ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Slo Tours d.o.o. Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 15 dni po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Slo Tours ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Slo Tours take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Slo Tours ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Slo Tours pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Slo Tours ni organizator potovanja, bo Slo Tours pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.

V primeru, da Slo Tours nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru Slo Tours ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

Varstvo osebnih podatkov

Slo Tours vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Slo Tours in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe Slo Tours je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.slo-tours.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

Posebni pogoji

Posebni pogoji urejajo specifične turistične aranžmaje in pravila, ki se urejajo s posebnimi določbami.
Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev – obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja (60 dni) – 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
Sprememba imena na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.

No name ponudbe

Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.

Promo / economy sobe

Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

Nastanitve v apartmajih

V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija

Nastanitev posameznega potnika v dvoposteljni sobi

Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti Slo Tours, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Slo Tours ekipa se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.

Telefonska in spletna prodaja prodaja turističnih aranžmajev

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja.

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Slo Tours internetni strani oziroma na internetni strani posrednika Slo Tours. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Slo Tours storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Potovanje z otroci

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

Potovanja v zadnjem hipu in nižje cenovni aranžmaji

Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.

Posebni pogoji za počitnice in letalski aranžmaji

POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA

Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je v različnih državah marsikaj drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na tak način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv.

ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE

Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. In ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite, prijaznost in lepa beseda bosta prej razrešili probleme in nesporazume.

ASISTENCA NA LETALIŠČU PRED ODHODOM

S končnim obvestilom boste prejeli točen datum in uro zbora udeležencev letovanja/potovanja, ki bo predvidoma za vse počitniške kraje na letališču JP Ljubljana oz. na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Pričakal vas bo naš predstavnik, ki vam bo razdelil potne dokumente ter vas usmeril na prijavo za let. Prav tako vam bo na voljo za dodatne informacije.

LETALSKI PREVOZI

Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si dovoljujemo pravico do spremembe časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča …). Možno je tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer).
Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Vsi podatki navedeni v katalogu so zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije boste prejeli nekaj dni pred odhodom.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav tako je potrebno pravočasno prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na letališče niste prispeli v za to priporočenem času, agencija ne prevzema stroškov za zamujen let in vse, kar je posledično vezano na to.
Letalske vozovnice za odhod in vrnitev potniki običajno prejmejo na letališču od našega predstavnika, skupaj z vsemi ostalimi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta pri agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija oz. pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu letalskih vozovnic transfer z/do letališča ni vključen v ceno. Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte dovoljeno težo prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom ter predpise o ročni prtljagi. Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na posebno prtljago (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema …) in jo tudi doplačati. Prav tako je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje za prevoz živali.
Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.

PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI

Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je to potrebno (npr. Egipt, Tunizija), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi v angleškem jeziku), kamor boste izpisali podatke iz vašega potnega lista. Naš predstavnik v ta prostor zaradi carinske zakonodaje nima vstopa in vas bo skupaj s predstavniki lokalne turistične agencije pričakal na izstopu iz letališke zgradbe.

PREVOZ DO HOTELSKE NASTANITVE

Na letališču vas bo sprejel predstavnik naše agencije in vas pospremil do rezerviranega hotela. To velja samo za programe, ki so vezani na naše charter lete in minimalno število potnikov. Za letovanja v manjšem obsegu (manj kot 40 potnikov) in predvsem tam, kjer kombiniramo lete na rednih linijah, bodo na voljo lokalni predstavniki ali samo transferisti. Čas prevoza do posameznega hotela je približno opredeljen pri opisih hotelov oziroma je navedena razdalja v kilometrih, vendar bi vas radi opozorili, da prevoz z letališča do vašega hotela ne bo trajal le toliko časa, kolikor se predvideva za optimalen čas prevoza. Na avtobusu ali manjšem kombiniranem vozilu (odvisno od števila udeležencev za prevoz) bodo namreč potniki iz različnih hotelov, zato vsekakor razporejanje po hotelih traja dlje časa; že vnaprej vas naprošamo za razumevanje. V kolikor želi gost individualen servis in prevoz, je to proti doplačilu seveda možno urediti. Prav tako se gostje z večjimi kosi prtljage (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema …) ne bodo mogli udeležiti skupinskega prevoza zaradi utesnjenosti, zato bo potrebno doplačati poseben prevoz. Ker sta običajno na destinaciji vsaj dva različna avtobusa, bo predstavnik v enem avtobusu pripravil samo pozdravni govor in potnike seznanil s svojim obiskom v posameznih hotelih. Zaradi prometne situacije transfer do določenih hotelov ali hotelskega vhoda ni zmeraj možen, zato je potrebno s prtljago prehoditi krajšo pot. Za svojo prtljago na prevozu odgovarjate sami in prosimo vas, da se pred vstopom v avtobus prepričate, da je vaša prtljaga v prtljažnem prostoru avtobusa.

PREDSTAVNIŠTVO

Prvi ali drugi dan letovanja vas bo po vnaprej določenem razporedu obiskal naš predstavnik ter vam posredoval natančnejše informacije o hotelu, bivanju, destinaciji, izletih … Prav tako vam bo na voljo za razreševanje kakršnih koli težav ali nejasnosti. Za nujne primere boste imeli na voljo SOS številko mobilnega telefona naših predstavnikov (ki je navedena že v končnem obvestilu o potovanju in ga prejmete pred odhodom na destinacijo). Uradne ure (srečanja predstavnikov z gosti v posameznem hotelu) in telefonske številke so objavljene tudi na info panojih in/ali mapah v vsakem hotelu. Točen čas povratnega leta ter transferja na letališče je prav tako naveden na info panojih in/ali mapah. V kolikor se zgodi, da obvestila ni, vas vljudno naprošamo, da čas transferja iz hotela preverite pri našem predstavniku sami.

INFORMACIJSKI PANO IN MAPA

Informacijski pano in/ali mapa se nahaja v vsakem hotelu v skupnih hotelskih prostorih. Na panoju ali v mapi bo naveden čas obiska našega predstavnika, čas odhoda zadnji dan potovanja, našli pa boste tudi nasvete za dodatne oglede in izlete.

IZLETI

Ko je udobja nastanitve in poležavanja na plažah dovolj, smo za vas pripravili veliko zanimivih izletov in ogledov, ki bodo vaše počitnikovanje še popestrili. V kolikor se bo prijavilo dovolj udeležencev (najmanj 15), bo izlet spremljal slovenski vodnik, sicer pa za izvedbeni del poskrbi lokalna agencija, ki je tudi odgovorni organizator in izvajalec dodatnih ogledov in izletov. Slo Tours ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Udeležba na izletih je izključno na lastno željo in odgovornost potnika, Slo Tours žal ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali nesreče, ki bi lahko nastale kot posledica teh aktivnostih. Pri vsakem počitniškem cilju je opisano vsaj nekaj izletov, celotno ponudbo pa boste prejeli pred odhodom ali na licu mesta od našega predstavnika.

POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI

Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) oddate na recepciji hotela. Nazaj ga dobite takoj ali po obdelavi podatkov, navadno naslednji dan. Svetujemo, da osebne dokumente in ostale vredne predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj vedno vzamete le manjšo količino denarja. V primeru kraje je le-to potrebno prijaviti policiji. V tem primeru in v drugih nujnih primerih se obrnite na našega predstavnika. Slo Tours in hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata nikakršne odgovornosti.

SEF

Hotel in Slo Tours ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne predmete, ki jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov, ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije objekta in dežele, kamor potujete. Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.

HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI

Kategorizacija hotelov in objektov je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Pri izbiri objektov smo skušali zajeti čimbolj pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije, kar je običajno razvidno najprej iz cene aranžmaja, prav tako ob vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih spletnih portalov. Kataloške fotografije so vedno samo simbolične, katalogi so natisnjeni več mesecev vnaprej. Včasih lahko v tem času zato pride tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O vseh morebitnih spremembah bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato priporočamo, da si ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/letovanjem.

Različne narodnosti so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Slo Tours namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaš dopust popestri, včasih pa je seveda lahko drugačnost tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.
Uporaba počitniškega objekta in sob: Po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10 00/12.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah, gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14. ure na predviden dan prihoda do približno 11. ure naslednjega dne.

Koriščenje penzionskih storitev: V kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve, polpenzion ali storitev vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v skladu s hotelskim urnikom storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede na uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso skladni z obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji niso dolžni postreči večerje oziroma zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se upoštevajo kot del rezervirane storitve.

Hišni red: Vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno upoštevati. Nahajajo se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.

Prijava pomanjkljivosti: Po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in naše predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na mobilni telefon. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta.

SOBE

V osnovno ceno aranžmaja je vključena nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah 1/2, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile (na vprašanje, potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet). V standardne dvoposteljne sobe se lahko na željo stranke dodajo dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri čemer opozarjamo, da dodatna ležišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske postelje (navadno zložljiva postelja, zofa, zložljivi ležalnik) ter da je kakovost nastanitve 3. in 4. osebe zato bistveno nižja. Pojavi se prostorska stiska, ki jo je potrebno vzeti v zakup nastanitev 1/2+1 ali 1/2+2. Nekateri hotelirji lahko v primeru rezervacije 1/2+2 zaradi prostorske utesnjenosti dodajo eno dodatno ležišče, medtem ko je drugi otrok brez lastnega ležišča skupaj s starši. Takšna nastanitev je že ovrednotena v pavšalni ceni.

Če želite kakovostnejšo nastanitev, preverite hotele, kjer je ločena kategorija družinskih sob, ki sicer lahko nudijo dodatna in neenakovredna ležišča, so pa prostorsko ustreznejše nastanitvi več oseb. Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega niso vedno identične s standardno sobo.

POSEBNE ŽELJE STRANK

Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotelske razpoložljivosti na dan prihoda in zanje žal ne moremo sprejeti odgovornosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob, zakonski oz. ločeni ležišči ipd).

VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ

V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje. Hotelirji radi opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim ravnanjem vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov vam bodo brisače menjali le po potrebi. V kolikor želite menjavo svojih brisač, jih odložite na tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je čiščenje in menjava brisač vsakodnevna v hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3* trikrat tedensko in v hotelih in objektih 2* dvakrat tedensko.

VODA IZ VODOVODA

Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana. Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po naročilu v sobo. Ustekleničena voda je vedno za doplačilo.

KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI

Podnebje: Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
Tehnični standard: Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali, ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. Tako lahko popravila trajajo bistven dlje (popravilo klimatske naprave, kotličkov ipd).

Oskrba z vodo in električno energijo: Zaradi dolgotrajne suše ali vročine pride do občasnega pomanjkanja vode ali prekinjene oskrbe z električno energijo, na kar hotelir, niti Slo Tours nimata vpliva.
Vzdrževalna dela in renovacije: Glede na to, da nekateri hoteli obratujejo vse leto (predvsem Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna dela in renovacije. Žal Slo Tours na to nima vpliva. V primeru zelo motečih del vas vljudno prosimo, da o tem obvestite našega predstavnika, da skupaj s partnerjem najdemo ustrezno rešitev.

Hrup lahko povzročajo tudi zračni promet (oddaljenost hotelov od letališča je navedena pri opisu), nočno življenje, dobavitelji v hotelih, odvoz smeti, agregati, nenazadnje tudi klimatske naprave, ki vedno niso najnovejše. To so seveda lahko moteči elementi, vendar se odpravljate v turistična središča, kjer je to običajen pojav in se mu ni moč izogniti.

Športne aktivnosti, animacijski in kulturni programi so odvisni od sezone letovanja in niso enako intenzivni skozi vse leto. V času visoke sezone lahko pride tudi do čakalnih dob in v času nizke sezone do omejitve koriščenja le-teh. Vse to je upoštevano pri oblikovanju cene. Vsa animacija v hotelih (kjer jo imajo) poteka v različnih svetovnih jezikih. Osebje uporablja jezik, ki ga govori večina gostov. Za določene aktivnosti je potrebno minimalno število udeležencev, ki je odvisno od posamezne aktivnosti.

Odpiralni časi določenih objektov (npr. savne, notranji bazen, fitnes klub …) so lahko omejeni. Športni rekviziti in igrišča ne ustrezajo vedno našim standardom in so lahko v slabšem stanju. Uporaba športnih naprav, udeležba pri raznih športnih aktivnostih je na lastno odgovornost. Za otroke odgovarjajo starši. Slo Tours in vodstvo hotela ne odgovarjata za poškodbe, ki nastajajo pri teh aktivnostih.
Otroški klubi se žal ne morejo primerjati z otroškimi vrtci, prav tako otroka ne moremo vključiti v klub proti njegovi volji.

Cena aranžmaja ne vključuje uporabe športnih rekvizitov oz. sodelovanje v aktivnostih, ki jih na plaži oz. v okolici hotela ponujajo lokalni ponudniki. Le-te se doplačajo v kraju letovanja. Razpoložljivost teh storitev v času letovanja ne zagotavljamo.

Omejitev hotelskih storitev in uslug: Pred in po sezoni lahko pride do omejitev hotelskih storitev (klimatske naprave, animacija, športna ponudba) in le-teh ni v polnem obsegu. Navedene okoliščine so že upoštevane pri oblikovanju cen.

Prehrana je v večini hotelov prilagojena mednarodnim okusom, seveda pa se v kuhinjah uporabljajo najrazličnejše začimbe, omake in dodatki, ki spremenijo nam poznan okus določene hrane. V nekaterih hotelih višje kategorije imajo tudi določene vrste dietetične in druge posebne prehrane, vendar vam vnaprej žal ne moremo zagotoviti, da bo izbor takšen in tolikšen, da boste lahko zadovoljili vsem posebnim potrebam. Priporočamo, da v primerih posebne prehrane nujne in nezamenljive jedi vzamete s seboj na potovanje (brezglutenski kruh, riževe vaflje, kosmiče …) – pred tem prosimo, da preverite carinske predpise. Prav tako upoštevajte, da telo potrebuje več dni, da se privadi na drugačno podnebje in prehrano. Drugačne okoliščine, uživanje z ledom hlajenih pijač lahko privedejo do želodčnih težav in obolenj, ki niso povezani s slabimi higienski pogoji ali kakovostjo živil. Vedno pijte samo ustekleničeno vodo. Prav tako bi vas radi opozorili, da lahko v hotelskih restavracijah ali barih ob določenih urah pride do čakalnih vrst, čemur se žal ni možno izogniti. Včasih si hotelske hiše pomagajo z organizacijo obrokov v različnih terminih ali v primeru dobrih vremenskih pogojev z dodatnimi sedeži na prostem. V nekaterih hotelih, kjer obroke nudijo v obliki bifeja (samopostrežno), lahko imajo jedi včasih nekoliko nižjo temperaturo.

Kontinentalni zajtrk: Skromen zajtrk, sestavljen iz masla, marmelade, kave, čaja in kruha. Večinoma ga strežejo, v manjših grških hotelih pa si jih prinesete k vaši mizi na pladnjih kar sami.
Samopostrežni kontinentalni zajtrk: Obogaten kontinentalni zajtrk, pri čemer so ob osnovi kontinentalnega zajtrka na voljo (lahko različno po dnevih) dodatno še salama, sir, sadni sirup, včasih dodajo tudi jogurt, kuhano jajce, med.

Samopostrežni zajtrk je običajno sestavljen vsaj iz marmelade, masla, čaja, kave, mleka, salam, sira, sadnega sirupa, jajc, jogurta, včasih tudi sadja ali kompota. Odvisno od kategorije in kvalitete hotela pa so lahko seveda še drugi dodatki.

Večerja: Kadar v katalogu in opisu ni drugače zapisano je večerja postrežena. Običajno je na voljo eden ali včasih dva menija, sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice/sadja. Večinoma gostje napravijo izbor te večerje že en dan prej. Takšna večerja je lahko v hotelski restavraciji ali tudi v bližnji taverni, saj manjši hoteli ne razpolagajo s svojo hotelsko kuhinjo.

Samopostrežna večerja: Možnost izbire vsaj dveh predjedi, dveh glavnih jedi in dveh sladic ali sadja. Glavno jed in včasih predjed delijo kuharji ali natakarji, nekaj pa si izberete sami.

Bifejska večerja je količinsko neomejena, sami izbirate med različnimi možnostmi, tako predjedi, glavnih jedi kot tudi pijač.

Storitve vse vključeno ali all inclusive storitve: Informativen obseg storitev je naveden v opisu posameznih hotelov, točno listo storitev, vključno s hotelskim urnikom storitev pa prejmete ob prihodu v hotel. Storitve se razlikujejo glede na državo, kategorijo hotela in nenazadnje od višine vplačanega aranžmaja. Tudi hoteli iste kategorije imajo lahko različno ponudbo in kakovost storitev vse vključeno. Največji pokazatelj pri izboru le-tega je seveda cena aranžmaja. Tudi v hotelih s ponudbo vse vključeno je možno koristiti storitve, ki niso zajete v ceno in jih je potrebno doplačati v kraju samem (“a-la-carte” oziroma restavracije po naročilu, bari v diskotekah oziroma po uri, ki jo določa program storitev, wellness storitve, razne športne aktivnosti …). Pijača pri all inclusive storitvah je v večini primerov postrežena v plastičnih kozarcih (posebej obdelana plastika, ki jo tudi operejo), vsa ustekleničena pijača, sveže stisnjeni sokovi, uvožene alkoholne pijače pa so za doplačilo.

Pijača in prigrizki v mini barih/hladilnikih se tudi po programu storitev vse vključeno navadno doplačajo. Vljudno vas naprošamo, da se ravnate s skladu s hotelskimi pravili in tudi sami beležite porabo minibara, račun pa poravnate zadnji dan pred odhodom.

Kuhinjske niše so v vseh objektih (studii, apartmaji in sobe s kuhinjskimi nišami) opremljene zelo skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za pripravo manjših obrokov ali prigrizkov.
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere tudi z zavesami za tuš ali preprogami proti drsenju. Včasih je namesto kadi ali tuš kadi samo obzidan prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji, Grčiji), zato ob uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni, da vam ne spodrsne.
Klimatske naprave: V večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene s klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno obratujejo le nekaj ur dnevno v visoki sezoni. Pri izpadih električne energije je seveda moteno normalno obratovanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne zagotavljajo delovanja klimatskih naprav. Novejši hoteli imajo izpopolnjen sistem vključevanja klimatskih naprav z uporabo ključev, upoštevati pa je potrebno, da imate zaprta vsa vrata in okna, sicer klima ne bo delovala. Ob prevzemu sobe v večini primerov klima ne deluje, zato jih je potrebno najprej prezračiti in ohladiti. Seveda pa je obratovanje klimatskih naprav največkrat povezano s hrupom, tudi naprave niso povsod najnovejše.

TV sprejemniki: Kvaliteta sprejema je odvisna od lege objekta in nastanitve. Tudi izbira programov je največkrat omejena le na nekaj in predvsem lokalnih postaj. Izbor je različen od hotela do hotela.
Pravila oblačenja veljajo predvsem v hotelih višje kategorije (večina hotelov 4* in 5*). V restavracijah in družabnih prostorih za moške priporočamo dolge hlače in za dame primerno toaleto.
Fotografijam v katalogu in informacijam na spletnih straneh namenjamo posebno pozornost. Opozorili bi vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične in prikaz (npr. sobe) ne pomeni, da boste nastanjeni v točno takšni sobi, kot jo vidite v katalogu. V osnovno ceno so vedno vključene standardne sobe oziroma sobe tiste kategorije, ki je opredeljena v ceniku. V času od izdaje kataloga, do nastopa vašega dopusta, lahko pride do adaptacije ali dograditve, zaradi česar se posledično fotografije v katalogu ne ujemajo s trenutno situacijo. Prav tako Slo Tours ne odgovarja za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov in so lokalnega značaja.

Senčniki in ležalniki: V veliki večini primerov v Egiptu, Tuniziji in Turčiji so senčniki in ležalniki ob bazenih na voljo brezplačno, v večini primerov tudi na hotelskih plažah (ob vsakem opisu hotela smo te podatke opredelili). V Grčiji in na Cipru se senčniki in ležalniki na plaži skoraj vedno doplačajo, medtem ko so ob hotelskih bazenih z redkimi izjemami brez doplačila, vendar je število povsod omejeno. Seveda pa je potrebno upoštevati, da število senčnikov in ležalnikov ni enako kapaciteti postelj v hotelu. Posebej v visoki sezoni jih ni vedno dovolj.

Kopalne brisače: V nekaterih hotelih prejmete ob prijavi v hotel tudi poseben kartonček za prevzem brisač. Naprošamo vas, da kartončka ne izgubite, saj je ob izgubi potrebno plačati strošek izgube kartončka.

Oddaljenost od plaže in drugih objektov: Navedbe v katalogu so informativne in predstavljajo samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od morja, hoja ali vožnja je lahko zato daljša. Prav tako je lahko oddaljenost v istem hotelskem kompleksu različna: v primeru hotelov na plaži, so nadstandardne sobe najbližje plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so le-te najbližje glavni zgradbi, bazenom, restavracijam ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko sobe zaradi velikosti določenih hotelskih resortov včasih precej oddaljene od plaže, recepcije, restavracije ipd.

Bazeni: Vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z občutljivo kožo priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov ne uporabljajo. Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost vode pa je ob množični uporabi vsekakor slabša. V času menjave vode in čiščenja bazena le-tega ni možno uporabljati. Uporaba bazenov je omejena na obratovalni čas. V obratovalnem času je uporaba bazenov dovoljena ob upoštevanju pravil in na lastno odgovornost. Otroci so v bazenih lahko vedno samo ob spremstvu oz. nadzoru staršev. Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela smo te podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in kakšna je temperatura, odločajo hotelirji sami.

Napitnine so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo zadovoljni, običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku. To velja tako za restavracije, bare, kot tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej so napitnine pričakovane v arabskem svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.

PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE

V primeru prezasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo trudimo, da do tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o prezasedenosti pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom. Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem hipu. V tem primeru vam lokalni agent na destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.

DODATNI STROŠKI
Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob polpenzionu) ni potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate številko vaše sobe in vaše ime s tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na koncu vašega dopusta. Način plačila: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic. Dodatno vam bodo zaračunali še davek. Pozanimajte se na blagajni v hotelu.

SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA
V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu in/ali v hotelskih kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški stornacije v prvotno rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški sprememb ipd.). Dodatne stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem, pred spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.

POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Vljudno vas naprošamo, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih dokumentov. V kolikor je v katero od držav potreben še vstopni vizum, so pogoji in postopek za pridobitev vizuma opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v ceniku pri vsaki državi posebej. Vsak potnik je za ureditev potovalnih dokumentov in njihovo veljavnost izključno odgovoren sam. V primeru odpovedi aranžmaja zaradi poteka veljavnosti potnega lista je potnik dolžan poravnati stroške odpovedi po lestvici, ki je navedena v splošnih pogojih. Ostale državljane vljudno naprošamo, da pri pristojnih konzulatih sami preverijo ali so za vstop v izbrano državo potrebni drugačni dokumenti ali potrdila oz. vnaprejšnje urejanja vizuma.

Napake v katalogih, spletnih straneh in drugih publikacijah

Trudimo se, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, jih popravimo ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na spletni strani, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe Slo Tours je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.slo-tours.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

Ljubljana 1.4.2018

POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE?Info center SLO Tours

Našim popotnikom nudimo informacije o aranžmajih, prijavah in drugih koristnih informacijah na vseh destinacijah SLO Tours.

Spletna prijava

Telefonska in spletna prijava je varen, hiter in enostaven način prijave na naše izlete in potovanja. V primeru organiziranih skupin se z organizatorji dogovarjamo osebno.

E-komunikacija

Ker si želimo zadovoljne in obveščene uporabnike smo vam na vselej voljo, da odgovorimo na vaša vprašanja. Na voljo vam je brezplačni klicni center ali e-naslov SLO Tours.

Svetovanja

Pred izvedbo programov našim porabnikom nudimo brezplačna uporabna svetovanja. Še posebej je to pomembno, kadar se popotnik na izbrano destinacijo potuje prvič.

Popotovanja Po vaši meri?

Bi želeli biti prvi informirani o naših popotovanjih? Vpišite vaš e-naslov in prejeli boste informacije o akcijskih in posebnih ponudbah SLO Tours.

  Novice
  O nas
  Prijava na novice

  Pišite nam in bodite prvi obveščeni o naših novicah ali posebnih ponudbah.

   Our Newsletter

   Subscribe to our newsletter and get exlusive first minute offers straight into your inbox.

    SLO Tours ® | organizator potovanj | © Vse pravice pridržane 2023

    Obiščite nas na družbenih omrežjih

    Sledite nam na družbenih omrežjih