Veljavnost dokumentov

Navodila in nasveti

VELJAVNOST DOKUMENTOV

Ne glede na izbiro vaše destinacije je za udeležbo na izletih in potovanjih potrebno imeti ustrezne osebne (potovalne) dokumente. Udeležence pred odhodom opozarjamo, da preverijo veljavnost dokumentov in vrsto dokumenta, ki ga je potrebno imeti pri sebi. Veljavnost dokumentov je osnovni pogoj za udeležbo na potovanju.

Veljavnost dokumentov je za večino držav je najmanj 90 dni ob vstopu, za nekatere države, kjer je predpisana potna listina pa najmanj 6 mesecev ob vstopu v državo. V vsakem primeru vam priporočamo, da naj bo veljaven dokument najmanj 6 mesecev v izogib težavam v kolikor bi države sprejele kakšne spremembe na tem področju. 

Točnost podatkov

Preden sporočate podatke vas vljudno prosimo za upoštevanje navodil, ki vam jih bomo posredovali pred odhodom. Posebej vas želimo opozoriti tudi na pravilnost podatkov, ki jih posredujete ob prijavi. Kljub sistemu dodatnih preverjanj se še vedno dogajajo primeri, ko se ob prijavi posredujejo napačni podatki. Podatki, ki nam jih sporočate morajo biti identični tistim, ki so na osebnem dokumentu na dan potovanja. To pomeni, da vsako spremembo sporočite, da jo tudi mi posredujemo naprej do ponudnikov. Najpogostejše napake so pri osebah, ki imajo dva imena ali priimka. Zapis podatkov, ki jih posredujemo letalskim družbam so brez šumnikov (č,ž,đ,ć…) na primer Matjaž Kavčič – Matjaz Kavcic.

Potovalni dokumenti

Potni list Republike Slovenije

Za potovanje so potrebni veljavni osebni dokumenti in glede na destinacijo tudi ustrezna potovalna listina. Ob prijavi vam bomo sporočili katera potna listina je potrebna za posamezno destinacijo in kakšna je potrebna veljavnost na dan vstopa.

Potovalni dokumenti so
  • osebna izkaznica
  • potni list
  • potni list za vrnitev (travel dokument)

Osebna izkaznica

Veljavna osebna izkaznica je obvezni osebni dokument z njo izkazujemo svojo identiteto in državljanstvo. Osebna izkaznica je tudi dokument na podlagi katerega lahko potujemo v številne države. Z osebno izkaznico lahko potujemo v: vse države članice Evropske unije, vse države članice Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, Lichtenstein in Norveško), v Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Albanijo, Azori – sestavni del Portugalske, Gibraltar (svetujejo sicer potovanje s PL v izogib zapletom), Martinik – odvisno ozemlje Francije, Moldavijo,
Monako in San Marino (vir e-uprava).

Potni list

Veljavni potni list nam ob izkazovanju identitete in državljanstva omogoča potovanje na vse destinacije kamor lahko potujemo z osebno izkaznico in vse preostale države sveta. Odvisno od države se lahko vstopa z ali brez vstopne (bivalne) vize.

Potni list za vrnitev

Potni list za vrnitev izdajajo naša konzularna predstavništva za primere, ko pride do izgube ali odtujitve dokumenta. Kot že ime pove je listina namenjena povratku v domovino. Za izdajo je potrebno pravočasno naznaniti izgubo ali odtujitev dokumenta, za izdajo te listine je potrebna ustrezna (biometrična) fotografija.

Razlike med vstopom z osebno izkaznico ali potnim listom ni. Pri nekaterih potovanjih, ko je potreben vezni let pa vam lahko posedovanje potnega lista olajša potovanje tako, da vam na podlagi izkazovanja s potnim listom izdajo dve letalski vozovnici za končno destinacijo. Takšen primer je potovanje v Albanijo ali Makedonijo.

Veljavnost in ustreznost

Ob prijavi in pred potovanjem vas prosimo, da preverite veljavnost in ustreznost vaših potovalnih dokumentov, v primeru potovalnih aranžmajev z letalom pa tudi točnost osebnih podatkov, ki nam jih sporočate. Sporočate vsako spremembo osebnih podatkov, tudi v primeru, da se poročite in spremenite priimek. Ta majhna skrbnost vam lahko prihrani ne samo stroške ampak tudi zaplete, ki nastanejo na potovanjih. 

 

Veljavnost dokumentov

Ob pripravi programov potovanj pridobivamo tudi čim bolj zanesljive podatke o pogojih za vstop. Priporočamo veljavnost potovalnih dokumentov najmanj 6 mesecev, saj se pogoji za vstop lahko tudi spreminjajo. Za večino držav evropske unije zadostuje veljavnost osebnega dokumenta 90 dni. 

Potni list6 mesecev
Osebna 90 dni

Objavite komentar

Nadaljuj